Begeleiding

De logeerweekenden vinden plaats in overzichtelijke, kleine groepen met vaste begeleiding. Wij hechten veel waarde aan ‘een bekend gezicht’ voor de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zich bekend en vertrouwd voelen bij de begeleiders.

De groepen zijn niet groter dan 10 kinderen. Gedurende het hele weekend zijn er dan drie begeleiders. Wanneer de groepen kleiner zijn, werken wij met 2 begeleiders. Door de kleine groepen is er veel aandacht voor het individuele kind.

De begeleiding biedt op een rustige en duidelijke manier een gestructureerde omgeving voor de kinderen. Een vriendelijke en begripvolle manier van omgaan met elkaar staat bij ons voorop.

De begeleiders zijn bekend met de achtergrond en de gedragsproblemen van de kinderen en kunnen hier op een adequate manier op reageren.

Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden voeren wij regelmatig overleg met de ouders. Op deze manier blijft onze informatie actueel, zodat we adequaat kunnen handelen. Ook blijven ouders goed op de hoogte van de gebeurtenissen op de boerderij. Het contact tussen ouders en begeleiders vindt plaats bij het brengen en het ophalen van de kinderen, onder het genot van een lekker bakje koffie of een kopje thee.

Tevens is het mogelijk om in de vorm van een ‘overdrachtschriftje’ op de hoogte te worden gesteld van de activiteiten tijdens het weekend. Dit is een leuk aanknopingspunt om met uw zoon/dochter het weekend nog eens door te nemen.

Wanneer uw zoon/dochter een weekend bij ons op de boerderij doorbrengt is het van belang dat wij u te allen tijde kunnen bereiken. Het kan mogelijk zijn dat er zich momenten voordoen waarbij uw inbreng noodzakelijk is. Het is aan te raden om meerdere telefoonnummers bij ons achter te laten.

Sommige kinderen gebruiken medicijnen voor hun gedragsproblemen of eventuele allergieën/ziektes. Deze medicijnen worden bewaard in het medicijnenbakje, wat buiten het bereik van de kinderen staat. Deze wordt beheerd door een vaste begeleider. De begeleider draagt er zorg voor, dat de medicijnen op tijd en in de juiste dosering ingenomen worden.